Goedkoop carbid kopen!

Karbid (of beter gezegd: calciumcarbide) is een verbinding van de stoffen calcium en koolstof. Het wordt geproduceerd door calciumoxide (dat we ook kennen onder de naam ongebluste kalk) te verhitten met cokes (koolstof) tot ongeveer 2000°C. Het resultaat is een grijsblauw tot witgeel kristalachtig poeder. Soms is karbid ook leverbaar als brokken. Goedkoop carbid kopen doe je gewoon op internet, het is vrij in de handel. Het wordt aangeleverd in luchtdichte zakken en verpakt in stevige blikken. Hierdoor is het minimaal een aantal jaren houdbaar. Waar gebruik je karbid voor?

Carbidschieten!

Het schieten van carbid vindt traditioneel plaats rond de jaarwisseling, maar het wordt ook gedaan bij de avond voor de ondertrouw. Carbidschieten is een gebruik dat vooral in het Noorden en Oosten van Nederland plaats vindt tijdens de jaarwisseling. Ook in Brabant en België is het erg populair, hoewel het gebruik zich daar vaak concentreert rond bruiloften. Carbidschieten doe je meestal met een melkbus. In de bus wordt carbid gelegd dat vochtig is gemaakt. Hierna wordt de melkbus afgesloten met het deksel of een bal. Door het vochtig maken van het carbid ontstaat het brandbare gas ethyn. Dat gas wordt vervolgens ontstoken door middel van een klein zundgat dat in de melkbus werd gemaakt. Carbidschieten is niet ongevaarlijk, let dus goed op wat je doet!

Het bestrijden van mollen en woelmuizen

Carbid kopen doe je ook voor het bestrijden van een mollenplaag. Carbid is dus tevens een pesticide, het is opgenomen in de lijst van toegestane middelen in de EU. Je plaatst een blokje carbid in een graafgang van mollen of woelmuizen en maakt het nat. Ook nu ontstaat het gas ethyn. Het gas verspreidt zich door de gangen waardoor de dieren een ‘veilig’ heenkomen zoeken. Zorg er wel voor dat je het gas niet inademt.